Aktualności

Archiwum aktualności
Uwaga, już niedługo wakacje. Również i w tym roku zapraszamy Was na rowerowe obozy ministranckie do naszego ośrodka w Nędzy koło Raciborza.
- Ceremoniarz A) konspekt przygotowania liturgii wielkiego czwartku, piątku bądź soboty B) konspekt przeprowadzenia zbiórki z dowolnego tematu liturgicznego - Animator A) przygotowanie w formie referatu planu pr(...)
Nowa strona internetowa

Formacja

Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji gliwickiej organizuje kurs lektorski. Uczestnikami kursu mogą być ministranci, którzy są co najmniej w 7 klasie szkoły podstawowej i starsi.

Celem kursu jest:

  • pogłębienie więzi z Chrystusem przez ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego (formacja wewnętrzna); 

  • zdobycie umiejętności poprawnego proklamowania słowa Bożego we wspólnocie wiernych (zajęcia z fonetyki); 

  • zdobycie umiejętności posługiwania się Pismem Św. oraz ogólnych wiadomości o powstaniu Biblii (formacja biblijna); 

  • poszerzenie wiedzy dotyczącej liturgii oraz kształtowanie postaw zgodnych z normami liturgicznymi (formacja liturgiczna). 


 

Animator (od "anima" - dusza) to starszy ministrant, który jest pośrednikiem pomiędzy księdzem, a ministrantami. Jego zadaniem jest sprawowanie opieki nad powierzonymi mu ministrantami, dbanie o ich formację duchową, poprawność wykonywania funkcji liturgicznych (w szczególności dotyczy to wyznaczonego animatora liturgicznego). Jego posługa wymaga nienagannego zachowania, dawania odpowiedniego przykładu młodszym ministrantom oraz troski o osobisty rozwój duchowy. Animator winien tworzyć z innymi animatorami swojej Wspólnoty Ministranckiej zgraną grupę, współdziałającą zawsze z Opiekunem, dla dobra nie tylko grupy ministranckiej, ale i całej parafii.

Służba animatora nie musi ograniczać się wyłącznie do posługi przy Ołtarzu. Zalecane są również inne formy służby bądź indywidualnego rozwoju (uczestnictwo w kursach, wolontariatach, zajęciach integracyjnych itp.).

Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.

Wakacje

W przygotowaniu.

Pielgrzymki

W przygotowaniu.

 

Sport i rekracja

W przygotowaniu.

Przydatne


Kontakt

ks. Krzysztof Misiuda
Diecezjalny Duszpasterz
Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Gliwickiej

• e-mail: info@lsogliwice.pl
• tel. 797 474 966
Diecezjalny Ośrodek Formacyjny LSO
• ul. Kościelna 6, 47-440 Nędza (zobacz mapę dojazdu)
• tel. (32) 418-62-62

• Konto bankowe: BANK PEKAO SA.
76 1240 1343 1111 0000 2337 5482
Diecezja Gliwicka - ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice