Zaproszenie do służby w Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej

"Diecezjalna Diakonia Liturgiczna jest wspólnotą ustanowioną (...) w celu szczególnej troski o świętość i piękno czynności liturgicznych sprawowanych w kościele katedralnym, w diecezjalnych sanktuariach i w innych miejscach kultu, zwłaszcza gdy przewodniczy tym czynnościom biskup."

/z: Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-2018). Statuty i Aneksy, s.181-183/

Drodzy Ceremoniarze,

Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza wraz z Diecezjalnym Mistrzem Ceremonii zapraszają wszystkich chętnych ceremoniarzy do udziału i służby w Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej.

Chcielibyśmy, aby nasze diecezjalne liturgie, dzięki waszemu zaangażowaniu i służbie były jeszcze bardziej uroczyste i piękne. Niech wasze liturgiczne doświadczenie i umiejętności będą, także dobrem całej naszej diecezjalnej wspólnoty.

Wszystkich chętnych prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, a wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: lso.gliwice@gmail.com lub pod numerem telefonu: +48 690 691 886.

Osoby zainteresowane służbą w Diakonii powinny:

  • załącznik 3 i 4: czytelnie wypełnić
  • załącznik 5: przekazać do wypełnienia parafialnemu Duszpasterzowi LSO
  • załączniki (w postaci skanów): 3, 4, 5, świadectwo ukończenia diecezjalnego kursu dla ceremoniarzy oraz aktualne zdjęcie legitymacyjne przesłać na adres mailowy: lso.gliwice@gmail.com
  • wszystkie dokumenty (załącznik: 3, 4, 5) należy dostarczyć także w wersji papierowej na pierwsze spotkanie organizacyjne (termin będzie podany do wiadomości zgłoszonym kandydatom)

 

Z serdecznymi pozdrowieniami
ks. Adrian Kaszowski

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

wstecz